The Urbanis

เพราะความตายคือส่วนหนึ่งของชีวิต : เมืองกับความตาย
ช็อปปิ้งออนไลน์ : คนยุคใหม่จะซื้อของด้วยวิธีไหน
‘ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์’ กับเสียงในเมือง : คนไทยคุ้นเคยกับเสียงดังที่เป็นอันตรายมากเกินไปหรือเปล่า
อนาคตของเมืองจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เดินได้เดินดี มีพื้นที่สีเขียว
เมือง 4.0 : จะอยู่อย่างไรในแนวตั้ง
Slider
EnvironmentFeatured

10 ที่สุดข่าวเมืองแห่งปี 2019

31/12/2019 • เรื่อง : กัญรัตน์ โภไคยอนันต์ ชยากรณ์ กำโชค...

เรื่อง : กัญรัตน์ โภไคยอนันต์ ชยากรณ์ กำโชค อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้  นับถอยหลังสู่ปี 2020 ด้วย 10 ข่าวเกี่ยวกับเมือง ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปี 2019 รวบรวมโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CE.US) เป็น 10 ข่าว ที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง คุณภาพชีวิต ไปจนถึงเรื่องราวดีๆ ในปีสุดท้ายแห่งทศวรรษนี้

Editorial Team| 31/12/2019

ออกแบบเมืองอย่างไรให้สู้กับโลกร้อนได้

11/12/2019 • The point of no return: จุดเปลี่ยน หรือ...

เมืองร้อนทำให้คนกินคน

04/12/2019 • คนกรุงเทพฯ...

FeaturedPublic Realm

เพราะความตายคือส่วนหนึ่งของชีวิต : เมืองกับความตาย

17/01/2020 • เรื่อง : ผศ. ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ /...

เรื่อง : ผศ. ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ / เรียบเรียง : ภัทรมน สุขประเสริฐ สายตาความกระวนกระวายของคนรอบตัว บทสนทนาที่ดำเนินไปด้วยคำถามเดิมๆ ซ้ำๆ ระหว่างหมอกับผู้ป่วย เพื่อเช็คความทรงจำและการตอบสนองของคนไข้ การเคานต์ดาวน์รอวันสุดท้าย ความหวังของคนไข้และคนใกล้ตัวที่แปรผันตามอาการและการคาดการณ์ของหมอ

Editorial Team| 17/01/2020

ช็อปปิ้งออนไลน์ : คนยุคใหม่จะซื้อของด้วยวิธีไหน

16/01/2020 • เรื่อง : พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ /...

สถาปัตยกรรมกับการมอง : สะพานเขียว โบสถ์คริสต์ และมัสยิดอินโดนีเซีย

13/01/2020 • ในปี 2020 นี้...

Powered by Magazine Builder

 

Copyright © 2019. All rights reserved.

 

About Us | Advertise | Site Map | Contact

Powered by Magazine Builder
Bitnami