Columnist


Urban Design and Development Center (UddC)

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้

นักภูมิศาสตร์เมือง พ่อมด GIS คนเล่นแร่แปรธาตุข้อมูลเชิงพื้นที่ของเมือง

ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้หลงใหลในความซับซ้อนของเมืองและผู้คน

ธัญชนก โตวารี

นักสถิติ คนเมืองที่ไม่หยุดในการพัฒนาเมือง

ธรกมล เรียงวงศ์

นักรัฐศาสตร์ ผู้เฝ้ามองผู้คนเติบโตกับเมืองที่เปลี่ยนแปลง

ธนพร โอวาทวรวรัญญู

นักสังคมวิทยาเมือง มนุษย์ผู้เฝ้ามองสังคมและสรรพสิ่ง

พัทธนันท์ เสฏฐ์ธเนศ

ประสานงานโครงการ ผู้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเมืองเริ่มได้จากตัวเรา

ปรีชญา นวราช

สถาปนิกผังเมืองสาวไฟแรง “เพราะเมืองออกแบบคน คนจึงต้องออกแบบเมือง” ผู้เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าวิถีชีวิตของคนจะดีขึ้นได้ ด้วยการมีพื้นที่สาธารณะที่ดี

กัญรัตน์ โภไคยอนันต์

นักวิจัยเมืองจบจากนิวยอร์ก ผู้หลงใหลการเดินข้ามตรอกพรมแดนแห่งความรู้

ณัฐชนน ปราบพล

นักภูมิสารสนเทศชาวเมืองตั้งแต่กำเนิด

อดิศักดิ์ สายประเสริฐ

นักเรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองตลอดชีวิต ทำวิจัยด้าน Governance บ้าง และพยายามวิพากษ์การพัฒนาเมือง การขนส่ง และทุนนิยม

มัญชุชาดา เดชาคนีวงศ์

นักสังคมวิทยาผู้อยากเห็นเมืองเป็นพื้นที่ของทุกคน

บุษยา พุทธอินทร์

สถาปนิกผังเมือง ผู้หลงใหลในความซับซ้อนและร้ายกาจของเมือง ต้องการผลักดันให้มีพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพและเท่าเทียม

วรากร วิมุตติไชย

คนธรรมดาที่จบด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มักสงสัยในการดำรงอยู่ของมนุษย์ และกำลังพยายามทำความเข้าใจอยู่

กิตติณัฐ พิมพขันธ์

สถาปนิกผังเมือง เชื่อว่าเมืองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและธรรมชาติยังมีเรื่องที่น่าเรียนรู้

ดุษฎี บุญฤกษ์

สถาปนิกผังเมืองผู้ใช้ทั้งชีวิตอยู่ในเมืองและพยายามออกแบบมันอย่างเข้าอกเข้าใจ

ปาลิตา จันทร์ทวีทรัพย์

สถาปนิกผังเมือง ผู้ที่เชื่อว่าผังเมืองและปัญหาการใช้พื้นที่ในเมืองสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแบบอย่างเข้าใจและจะทำให้ผู้คนสามารถหาจุดยืนร่วมกันได้ในสังคมKill the Cat

ณัฐกานต์ อมาตยกุล

นักเขียนอิสระผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ไจไจบุ๊คส์ ชอบนั่งรถเมล์ร้อนเฉพาะตอนหน้าหนาว และมีความสัมพันธ์ทั้งรักทั้งชังกับการเดินเท้าในกรุงเทพฯ

สุธามาส ทวินันท์ 

ฟรีแลนซ์กินจุที่ใช้เวลาอยู่ในห้องมากกว่าอยู่ข้างนอก แต่หลงรักการเดินเท้าย่านเขตพระนครพอ ๆ กับนั่งรถเมล์ช่วงกลางดึก

อธิวัฒน์ อุต้น

ชื่อแดนซ์, ยังคงตามหาว่ามีใครใช้ชื่อซ้ำกันไหมและหวังว่าจะพบในสักวัน บางครั้งก็จับกีต้าร์ บางครั้งก็จับปากกา บางครั้งก็จับกล้อง (แต่ไม่มีครั้งไหนที่จะไม่ไล่จับความฝัน)

พชร สูงเด่น

“นักเขียนพลัดถิ่น in a love-hate relationship with เมืองหลวง แต่ยิ่งหน่ายเท่าไร ยิ่งอยากทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราดีขึ้นเท่านั้น”

นลิน สินธุประมา

นักเรียนคติชนวิทยา ผู้รอคอยวันที่ทางเท้ากรุงเทพจะไม่กระฉอกน้ำใส่เธอ

ภสรัณญา จิตต์สว่างดี

ฟรีแลนซ์ที่เขียนบทความเป็นงานรอง ขึ้นรถไฟฟ้าผิดสายเป็นงานหลัก ชอบเดินเป็นชีวิตจิตใจ กลัวสะพานลอย และรักทางม้าลายเฉพาะอันที่ข้ามง่าย

ณัชชา ทิพย์บำรุง

สาวยะลาที่ตอนนี้กลายเป็นสาวเมืองกรุงเต็มตัว  เป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ และเป็นนัก(หัด)เขียนที่คิดว่าการเดินออกไปหาของกินคือการเดินทาง

วณัช บัณฑิตาโสภณ

นักเศรษฐศาสตร์ผู้หลงรักการเดิน ทั้งเดินป่า เดินเมือง และเดินทาง ระหว่างเดินเขาจะคิดฟุ้งซ่านเสมอ แต่ที่ชัดเจนในใจคือเขาจะไม่มีวันเดินย้อนกลับ

เอกศาสตร์ สรรพช่าง

นักมานุษยวิทยาที่หันมาทำธุรกิจเต็มตัว ปัจจุบันเป็นทั้งนักเขียน คอลัมนิสต์และทำธุรกิจควบคู่ไปด้วย สนในเรื่องการใช้พื้นที่ในเมือง และช่างฟ้องเป็นที่หนึ่งเมื่อเห็นพนักงาน กทม.ตัดต้นไม้ไม่เข้าท่า

อภิชาติ กิตติเมธาวีนันท์

ภูมิสถาปนิกโดยตำแหน่ง ใช้เวลาว่างจากการเขียนแบบมาเล่าเรื่องต่าง ๆ สนใจประวัติศาสตร์ ศาสนา และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม