Public Realmเมือง กับ กระบวนทัศน์และพลวัตของการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

22/11/2022

ความจริงและความรู้ พบได้ในตัวเรา หรือเป็นสิ่งที่พบได้ นอกจากประสาทสัมผัสของเรา ? การเรียนรู้ คืออะไร เราเรียนรู้ไปเพื่ออะไร ? ประเด็นพูดคุยที่มีเรื่องให้ถกกันนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 และเรากำลังอยู่ใน ยุคแห่งข้อมูล เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความก้าวหน้าและท้าทายทางเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ ที่จะมีบทบาทอย่างมาก ในการสร้างงานรูปแบบใหม่ที่มีทักษะสูง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเป็นพลเมือง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรม ฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากภายนอก ประสบการณ์การเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ สิ่งของ หรือความไม่รู้ ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดองค์ความรู้ใหม่ การต่อยอด การนำไปความรู้ไปใช้ต่อยอดให้เกิดแนวทางการแก้ไขด้วยนวัตกรรมในการแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองต่อไปได้จึงเป็นความท้าทายที่น่าขบคิดต่อ  สัญญาณและทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเป้าหมายสูงสุดของการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเติบโตด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับองค์ความรู้จากสิ่งต่าง ๆ  จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ […]

เสียงจากผู้ร่วมกิจกรรมศิลป์ในซอย ครั้งที่ 7

23/09/2022

จบกันไปแล้วกับงานศิลป์ในซอย: แสง-สี-ศิลป์ เชื่อมย่าน เชื่อมการเรียนรู้ เชื่อมเศรษฐกิจชุมชน (ART IN SOI) ครั้งที่ 7 ตอน Plearn in Soi ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 นี้ ณ ย่านกะดีจีน-คลองสาน ตรอกดิลกจันทร์ และสวนสานธารณะ เรามาฟังเสียงผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานกันสักหน่อยว่าหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมแล้ว พวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้าง “ได้ยินว่าย่านนี้เป็นย่านเก่าแก่ ที่มาความเป็นพหุวัฒนธรรม เลยสนใจมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ หลังจากได้มาร่วมกิจกรรมเล่าย่านคลองสานผ่านโรงน้ำปลาแล้ว รู้สึกว่าได้เรียนรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ย่าน การรักษาอาคารเก่า และความรู้เรื่องการทำน้ำปลาในสมัยก่อน รู้สึกดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้” คุณพิชญ์สินีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่าคลองสานผ่านโรงน้ำปลา “ได้ตามที่คาดหวังและมากกว่าที่คาดหวังไว้ คือได้เข้ามาชมด้านใน แต่ที่มากกว่านั้นคือ การได้รู้เรื่องราวจากท่านวิทยากรที่ดูแลกิจการโรงน้ำปลาด้วย มากกว่าเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับสถานที่แล้ว ยังมีเรื่องราวเกี่ยวพันกับเรื่องพื้นเพเดิมของท่านวิทยากร ทั้งกิจการโรงน้ำปลา ความรู้อื่นๆ ความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้คือ ที่นี่ไม่ได้เปิดให้คนภายนอกชมได้ตลอด มันเป็นความเฉพาะตัวที่มีแค่บ้างช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสได้เข้ามาตรงนี้ และได้รับรู้เรื่องราวการบูรณะสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ทำให้เห็นทั้งในเชิงเทคนิคและความในใจจากคนที่เป็นเจ้าของสถานที่โดยตรง” คุณพิชชาพรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่าคลองสานผ่านโรงน้ำปลา “ปกติเป็นคนที่คุ้นชินกับการเดินสำรวจต้นไม้ในพื้นที่ธรรมชาติ แต่ยังไม่เคยเดินสำรวจต้นไม้ในเมืองเลย ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมเราถึงรู้สึกเชื่อมโยงกับต้นไม้ในพื้นที่ธรรมชาติได้แตกต่างจากต้นไม้ในเมือง […]

ชุมชนเคลื่อน เมืองขยับด้วยโยบายเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ: จาก Bangkok Brand ถึง Made in Bangkok

15/08/2022

กลายเป็นปัญหาโลกแตกทุกครั้งเมื่อมีคนถามชาวกรุงเทพมหานครว่า “อะไรคือของดีประจำกรุงเทพฯ” หรือเวลาชาวกรุงเทพฯ ไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่ต่างจังหวัดก็จะคิดไม่ตกว่า “จะซื้ออะไรเป็นของฝาก” หลายครั้งปัญหาเหล่านี้จบด้วยการหิ้วขนมจากร้านดังในห้างสรรพสินค้าไปฝาก ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจไม่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกรุงเทพฯ เลยแม้แต่น้อย ต่างกับหลายจังหวัดในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหรือ OTOP อันโดดเด่นที่ไม่ว่าเราไปเที่ยวทีไรเป็นอันต้องแวะอุดหนุนติดไม้ติดมือมาด้วยทุกที ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชมผู้ผลิตที่เด่นชัด เห็นเมื่อใดก็พอจะเดาได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มาจากไหน แล้วทำอย่างไรล่ะ? ถึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพฯ โดดเด่นเป็นที่รู้จักเหมือนกับ OTOP ของหลายตำบลในไทย หรือหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของประเทศญี่ปุ่น วันนี้ The Urbanis จะพาทุกท่านไปสำรวจ 2 นโยบายด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน พัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพฯ ให้มีมาตรฐาน เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเกิดการยอมรับของประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ยกระดับแบรนด์สินค้าของกรุงเทพสู่ตลาดโลกด้วย Bangkok Brand Bangkok Brand หรือตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 2553 โดยสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายด้านเศรษฐกิจที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ครัวเรือน ชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น ไปจนถึง SMEs นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตก่อนจะช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้ตราเครื่องหมาย Bangkok Brand ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคระยะ […]

ยุทธศาสตร์และความร่วมมือคือส่วนผสมเสกย่านน่าอยู่สำหรับทุกคน

09/08/2022

จากบทความ พระโขนง-บางนา ย่านโอกาสแห่งใหม่ใกล้ศูนย์กลางเมือง เราคงได้รู้จักย่านพระโขนง-บางนามากขึ้น และคงมองเห็นถึงโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาย่านนี้ผ่านภาพอนาคต “Downtown Cha Cha Cha” ที่สะท้อนความเป็นย่านเป็นดาวทาวน์แห่งใหม่ที่น่าอยู่ น่าทำงาน และน่าใช้ชีวิตสำหรับผู้อยู่เดิมและผู้อยู่ใหม่ เป็นภาพที่ใครๆ ก็หวังให้เกิดขึ้นในย่านของตนเอง   แต่การจะสร้างภาพอนาคตที่พึงประสงค์ให้เป็นความจริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายหากขาดการวางแผน ขาดยุทธศาสตร์ ขาดนโยบาย และสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยคือ แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาย่านร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเขต ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะทำให้ย่านแห่งนี้หรือย่านไหนๆ สามารถวิวัฒน์ไปด้วยกันได้ ยุทธศาสตร์พัฒนาย่านพระโขนง-บางนา ย่านพระโขนง-บางนาเป็นย่านที่มีศักยภาพสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีโจทย์สำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างการไม่เชื่อมโยงกันของศักยภาพในย่าน ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาย่านพระโขนง-บางนา จึงให้น้ำหนักกับการสร้างการเชื่อมโยงศักยภาพระหว่างพื้นที่ภายในย่านผ่านการพัฒนา 3 แกนจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะสั้น คือแกนแรกที่ต้องพัฒนาในก่อนเลยคือแกนถนนสุขุมวิท ที่จะเน้นปรับปรุงโครงข่ายทางกายภาพอย่าง ทางเท้า พื้นที่สาธารณะ อาคารบ้านเรือนให้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจรายย่อย และเศรษฐกิจนวัตกรรม  ระยะกลาง คือแกนถนนศรีนครินทร์ ที่เน้นสร้างการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่กำลังจะเปิดใช้ในอนาด้วยการเดินเท้าที่สะดวก สบาย และปลอดภัย  ระยะยาว คือพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาเพื่อยกระดับย่านพระโขนง-บางนาให้กลายเป็นย่านที่น่าอยู่และย่านนวัตกรรมในระดับโลก การพัฒนาในแนวแกนตะวันออก-ตะวันตกมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจะเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณระบบรางหรือรถไฟฟ้าเข้าไปสู่พื้นที่ด้านใน ตลอดจนเชื่อมพื้นที่ริมน้ำเข้ากับแกนสุขุมวิท เพื่อดึงเอาศักยภาพและทรัพยากรของย่านพระโขนง-บางนาเข้ามามีส่วนในการพัฒนาเมือง สามารถแบ่งพื้นที่การพัฒนาได้ดังนี้  เส้นทางสีเขียวเชื่อมระหว่างบึงบางกระเจ้ากับบึงหนองบอนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในระยะกลางและยาว   เส้นทางคลองบางนา ปรับปรุงคลองและเปิดเส้นทางจากวัดบางนาเข้าสู่พื้นที่ด้านในสำหรับผู้ที่ต้องการสัญจรภายในพื้นที่และไม่ต้องการออกสู่ถนนใหญ่  […]

TACTICAL URBANISM หนึ่งในลูกเล่นการพัฒนาเมืองที่จะพาไปสู่ ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’

12/05/2022

เพราะเมืองเปลี่ยนและเดินทางเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา รูปแบบการเรียนรู้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนตามเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ชาวเมืองอย่างเราเองจำเป็นต้องรับบทบาทเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ‘Lifelong Learners’ ที่พร้อมรับมือเรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวัน  เพื่อต่อยอดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ความรู้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงที่ใดที่หนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยอยู่ ตั้งแต่บ้าน ซอย ย่าน ไปจนถึงเมืองที่จะเป็นพื้นที่กลางในส่งเสริมทักษะอาชีพ แรงงาน ให้ผู้คนมีความสามารถ ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงาน อันจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับเมืองไปจนถึงระดับประเทศชาติ จึงเกิดแนวคิด ‘นโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้’ ขึ้น  วันนี้ The Urbanis จะพาผู้อ่าน ไปทำความรู้จัก กับ 1 แนวคิดการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในเมือง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่ผลักดันโดยการดำเนินงานของภาคประชาชน สามารถเริ่มต้นด้วยการดำเนินแบบ ‘ล่างสู่บน’ และกระบวนการเชื่อมต่อเชิงเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เมือง อันเป็นฐานในการขับเคลื่อน ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ Tactical Urbanism คืออะไร ? “We have to do more with less— doing being the operative word.”  Mike Lydon […]

พิพิธภัณฑ์: นิยามที่มากกว่าห้องเก็บของ

07/04/2022

เมื่อถึงเวลาหลังเลิกงาน หรือวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เชื่อว่าหลายๆ คน มักจะเลือกออกไปที่ไหนสักแห่ง ที่ไม่ใช่บ้านหรือที่พัก แต่เป็นพื้นที่ที่ได้พบปะ พูดคุย และใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเดิมๆ ที่เจอตลอดทั้งอาทิตย์ จึงมีคำกล่าวว่า บ้าน คือ First place หรือจุดเริ่มต้นของวัน และที่ทำงาน โรงเรียน คือ Second place หรือพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมจำเป็น และเรามักใช้เวลาส่วนใหญ่เมื่อออกนอกบ้าน ส่วน Third place คือ พื้นที่เหลือหลังจากนั้น เป็นพื้นที่ที่เราเลือก และสมัครใจในการทำกิจกรรมทางเลือก เช่น เดินห้าง นั่งอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟ หรือพูดง่ายๆ คือ เป็นหนึ่งในสถานที่ฮีลใจของใครหลายๆ คน Ray Oldenburg และ Dennis Brissett นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งนิยาม “Third Place” ในหนังสือ The Great Good Place ปี 1989 […]

10 พื้นที่การเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมในย่านกะดีจีน-คลองสาน

05/04/2022

ทิศทางการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้น ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในระบบการศึกษาอีกต่อไป แต่ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้แบบสหศาสตร์ การเรียนรู้เชิงลึกและเชิงกว้าง ตลอดจนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน โดยเฉพาะการศึกษาและทำความเข้าใจในเชิงพื้นที่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที่สามารถเรียนรู้ผ่านสถานที่สำคัญร่วมกับคนในพื้นที่ได้ ย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นหนึ่งในย่านประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ชื่อว่าเป็นย่านแห่งความหลากหลาย ของมรดกวัฒนธรรมและผู้คนจาก 3 ศาสนา และ 4 ความเชื่อ ส่งผลให้ในพื้นที่มีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ถึง 121 รายการ กระจายอยู่ในพื้นที่ย่าน มรดกวัฒนธรรมในเชิงพื้นที่เหล่านี้ นอกจากจะมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแล้ว ยังมีความสำคัญในการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของย่านและเมือง ในการศึกษาและทำความเข้าใจ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คน ตั้งแต่ในอดีตที่เปลี่ยนผ่านมาสู่ปัจจุบันได้อย่างชัดเจน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชม 10 สถานที่สำคัญ อันเป็นพื้นที่เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมในย่านกะดีจีน – คลองสาน ดังนี้  1. วัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดรั้วเหล็ก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร […]

เด็กสร้างเมือง: เด็กกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

01/04/2022

ว่ากันว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติและพวกเขาคือคนที่จะเติบโตและอยู่อาศัยในเมืองนี้ต่อไป ฉะนั้นแล้วการพัฒนาเมืองจะไม่ต้องคำนึงถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้อย่างไร ในเมื่อพวกเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเช่นเดียวกัน แล้วในปัจจุบันเมืองของเราได้สร้างอนาคตร่วมกับเด็กมากแค่ไหน  หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า ‘คนสร้างไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้สร้าง’ หลายครั้งที่พื้นที่สาธารณะไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน เพราะผู้ที่เป็นคนสร้างไม่ได้ลงมาใช้จริง หรืออาจไม่เข้าใจความต้องการหรือพฤติกรรมการใช้งานของคนบางกลุ่ม ปัญหาแบบนี้ก็เกิดได้กับกลุ่มเด็กๆ เช่นกัน อาทิ ปุ่มกดไฟข้ามถนนใกล้โรงเรียนอยู่สูงเกินกว่าที่เด็กจะเอื้อมถึง การมีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กในพื้นที่ ฯลฯ แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ที่ตนเองอยู่  ในเมื่อเด็กและเยาวชนก็เป็นผู้ใช้งานพื้นที่ภายในเมือง พวกเขาเหล่านี้ก็ควรมีสิทธิในการร่วมสร้างเช่นกัน วันนี้เราจึงอยากชวนผู้อ่านมารู้จักกับโครงการพัฒนาที่ให้ความสำคัญเด็กๆ ในพื้นที่ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยกันกับเด็กๆ ในการพัฒนาเมืองจากตัวอย่างในต่างประเทศ วันนี้เราจะมาเล่าและทําให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและมีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองได้ เพราะเราเชื่อว่าเมืองที่ดีคือเมืองที่เป็นมิตรแม้แต่กับเด็ก แล้วเหตุใดในการออกแบบวางแผนเพื่อพัฒนาเมืองจึงจะไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะในท้ายที่สุดเด็กๆ กลุ่มนี้เองคือกลุ่มที่จะเติบโตและอยู่กับเมืองต่อไป  โครงการ Neighbourhood Nature Play เมืองคิทเชนเนอร์ ประเทศแคนาดา โครงการ Neighbourhood Nature Play ใช้เวลากว่า 2 ปี กับการเปลี่ยนแปลงสวนสาธารณะ Gzowski Park และ Kingsdale Park ที่ทรุดโทรม ให้กลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนและเป็นสวนที่สภาพแวดล้อมอุดมไปด้วยธรรมชาติสำหรับเด็กๆ  โครงการนี้จัดทำโดย Evergreen องค์กรพัฒนาเมืองไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศแคนาดา มีเป้าหมายในการให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองผ่านการทำโครงการ […]

ส่องทิศทางการพัฒนาย่านพระโขนง-บางนา

28/03/2022

หากถามว่าย่านไหนในกรุงเทพฯ ที่เติบโตเร็วที่สุด มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุด? เชื่อว่าย่านพระโขนง-บางนา คงเป็นหนึ่งในคำตอบของใครหลายคน ทุกวันนี้ เรารู้จักย่านพระโขนง-บางนากันดีในฐานะของย่านที่อยู่อาศัยไม่ไกลจากศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพฯ การเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้นจากการมาถึงของรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย ถือเป็นตัวแปรสำคัญ ที่นำความเจริญและการเปลี่ยนผ่านจากอดีตที่เคยเป็นชานเมืองเงียบเหงา มาสู่การเป็นย่านทำเลทองแห่งใหม่ที่ใคร ๆ ก็ต่างให้ความสนใจ วันนี้ จึงอยากจะพาทุกคนไปส่องอนาคตของย่านพระโขนง-บางนาอันใกล้ ที่จะกลายเป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง ด้วยนโยบายจากแผนผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพฯ การเป็นย่านนวัตกรรมดิจิทัล จากนโยบายการพัฒนาย่านนวัตกรรมดิจิทัลต้นแบบของไทย โดย NIA ร่วมกับ True Digital Park ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้การเดินทางสัญจรในย่านแห่งนี้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยรถไฟฟ้าสายใหม่ 2 สาย การพัฒนาโครงข่ายถนนอีก 10 เส้นทาง และการเป็นย่านสำหรับการใช้ชีวิตตั้งแต่อยู่อาศัย ทำงาน และพักผ่อน จากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่าง ๆ กว่า 10 แห่ง ทั้งคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน และศูนย์การค้า ย่านพระโขนง-บางนา จะเป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง แผนผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพฯ ที่กำลังจะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ มีแนวคิดกระจายความแออัดของการใช้ประโยชน์ที่ดินออกจากพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเดิม (CBD) สู่ศูนย์กลางพาณิชยกรรมรอง และศูนย์ชุมชนย่านชานเมือง ซึ่งแยกบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์ชุมชนย่านชานเมือง ซึ่งจะทำให้แยกบางนาจะกลายเป็นย่านพาณิชยกรรมขนาดย่อมแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ […]

Art-leds Urban Regeneration ถอดบทเรียน เรียนรู้ผ่าน ‘กระบวนการฟื้นฟูเมือง’

25/03/2022

ในปัจจุบัน ‘เมือง’ ที่พวกเราอาศัยกันอยู่ มีการเปลี่ยนแปลง และมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองจึงมีหลากหลายวิธีเพื่อตอบรับการพัฒนาที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง และบริบทของพื้นที่ โดย หนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาด้วยการฟื้นฟูเมือง โดยใช้ศิลปะ ที่เรียกว่า “การฟื้นฟูเมืองด้วยศิลปะ” หรือ Art-leds Urban Regeneration ที่นอกจากจะช่วยสร้างความใหม่ให้กับเมืองแล้ว ยังแฝงเรื่องราวทางวิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ของเมืองและย่าน ให้ผู้คนได้ร่วมเรียนรู้ผ่านผลงานศิลปะหลากหลายแขนง ‘ศิลปะ กับ การฟื้นฟูเมือง’ “การใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ จะช่วยให้ความหมาย และเปลี่ยนเมืองผ่านการสร้างเอกลักษณ์ และสร้างภาพจำใหม่ให้แก่เมือง” McCarthy, 2006 ปัจจุบัน มีการนำผลงานทางด้านศิลปะ มาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ระดับนโยบายท้องถิ่น จังหวัด ไปจนถึงระดับชาติ เพื่อพัฒนาสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง ผ่านการฟื้นฟูด้วย ‘ศิลปวัฒนธรรม’ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว วิถีชีวิต และประสบการณ์  กล่าวอีกอย่างหนึ่ง การใช้ศิลปะในการฟื้นฟูเมือง เปรียบเสมือนการหยิบเอาเรื่องราวเหล่านั้นออกมาปัดฝุ่น เช็ดขัดเงา แต่งเติมเล็กน้อย และทำให้ผู้คนมองเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ชัดเจนขึ้น เช่น การจัดนิทรรศการ เทศกาลศิลปะ […]

1 2 3 4 5 6 15