16/06/2023
Public Realm

คุณค่าของเกม คุณค่าของเมือง เมื่อกีฬา E-Sport กลายเป็นอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง

พิชญุตม์ ตั้งพานิชยกุล
 


จากกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกปัจจุบันได้ดำเนินและนำพาการพัฒนาจากหลากหลายมิติให้มีความก้าวหน้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมวลมนุษย์มากขึ้น ทั้งจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ที่เกิดเป็นเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย หรือการเพิ่มประสิทธิภาพจากต้นทุนเดิมอุตสาหกรรมเดิม แม้กระทั่งการพัฒนาวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่

แน่นอนว่าไทย ถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาและลงทุนด้านอุตสาหกรรมอย่างมหาศาล เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันได้มีการแบ่งกลุ่มของเศรษฐกิจออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า สภาพัฒน์ (จำแนกจากประเภทอุตสาหกรรม) ได้แก่ TAMI STEM FIRE เพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกและจดจำ

ทั้งนี้ จากกระแสการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports ที่ถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบัน และสร้างอาชีพรูปแบบใหม่ให้กับสังคมอย่างมาก นอกเหนือจากนั้น กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports กำลังเดินหน้าเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่า New S-curve อันจะเป็นหนหางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในรูปแบบใหม่ของเมือง

The Urbanis อยากจะชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports กับบทบาทใหม่ในการพัฒนาเมือง ในมิติของเศรษฐกิจที่คอยขับเคลื่อนเมืองมีทิศทางเป็นแบบใดได้บ้างในปัจจุบัน

วิชา E-sport 101

ก่อนอื่นอยากจะพาผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักคำว่า กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports ที่กำลังเป็นคำยอดฮิตในสังคมปัจจุบัน eSport ย่อมาจาก Electronic Sports แปลตรงตัวก็คือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้แรงกาย แต่ใช้สมองเป็นส่วนสำคัญ ใช้อุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกเป็นอุปกรณ์หลัก อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน รวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่าง ๆ โดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องใช้แรงกายในการแข่งขันเหมือนกีฬาทั่ว ๆ ไป แต่ต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ เพื่อนำปสู่ชัยชนะ สิ่งจำเป็นสำหรับกีฬาชนิดนี้ไม่แตกต่างไปจากการเล่นกีฬาอื่นๆตรงที่ ผู้เล่นต้องมีทักษะ มีการวางแผนการเล่น และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอๆ จึงจะนำไปสู่นักกีฬามืออาชีพที่สามารถคว้ารางวัลมาได้มากมาย

ตลอดช่วงเวลา 4 – 5 ปี ที่ผ่านมาความนิยมของ eSport ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงราว ๆ 20% โดยมีมูลค่าสูงถึง 37,600 ล้านบาทในปี 2565 (อ้างอิง Statista และการประเมินโดย Krungthai COMPASS) ทำให้หลาย ๆ คนหันไปให้ความสนใจเกี่ยวกับ eSport มากขึ้นเกิดเป็นกลุ่มอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น นักแคสเกม (Game Caster) นักกีฬาอีสปอร์ต (E-sports Player) นักพากย์การแข่งขันเกม (Shout Caster) นักพัฒนาเกม (Game Developer) หรือนักออกแบบเกม (Game Designer) เป็นต้น

ดังนั้นแล้ว eSport จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มอาชีพใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของเมืองในปัจจุบัน จากการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และกระแสความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ที่มาภาพ https://rb.gy/4lg9zz

New S-curve กลุ่มเศรษฐกิจกับบทบาทใหม่ในเมือง

ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทำให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างพื้นฐานเกิดการพัฒนา พฤติกรรมของคนเมืองหรือผู้บริโภคก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจที่ต้องปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้

New S-curve คือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้าและได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดย S-curve แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ First S-Curve หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร ส่วนประเภทที่ 2 คือ New S-Curve หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวโน้มสูงมากที่จะเติบโตในอนาคต ประกอบก้วย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ หุ่นยนต์, การบินและโลจิสติกส์, เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, ดิจิทัลและการแพทย์ครบวงจร

โดย New S-curve จึงถือเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตที่สำคัญจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง ที่จะส่งผลให้ในระยะยาวทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และผลพลอยได้ที่ตามมาคือการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

eSsport กับการขับเคลื่อนเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต

person sitting on gaming chair while playing video game

ที่มาภาพ Florian Olivo

ว่าด้วยเรื่อง New S-curve และ eSport ด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันได้รับกระแสความนิยมอย่างล้นหลาม ทำให้ eSport ถูกผลักดันให้อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทดิจิทัล โดยการที่เปิดให้ต่างชาติหรือนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในรูปแบบของ Spornsership หรือการลงทุนด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

สำหรับ eSsport ในไทย เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการยอมรับที่มากขึ้น คือ การประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ E-sport เป็นกีฬาอาชีพเมื่อ เดือนกันยายน 2564 หรือการที่ E-sport ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกีฬาการแข่งขัน SEA Game และ Asian Game ซึ่งไทยสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่ง RoV : Arena of Valor (เกมแนว MOBA มือถือประเภทหนึ่ง) ระดับโลก ในการแข่งขัน Arena of Valor Premier League (APL) 2022 เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายภาคส่วนมองเห็นโอกาสที่เติบโตไปพร้อม ๆ กับตลาด eSport ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษา ที่บางมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับกระแส eSport มากขึ้น ตลอดจนภาคธุรกิจที่หันมาสนใจ eSport และลงทุนกันมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสินค้าประเภท Gaming Gear ด้วยเช่นกัน

ถึงแม้ว่า eSport และ New S-curve อาจจะดูเป็นเรื่องที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ในความเป็นจริงกับพบว่ามาความเกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยและตรงไปตรงมาในโลกของธุรกิจ การเติบโตของเศรษฐกิจย่อมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเมือง ทั้งด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ต้องตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยรและนวัตกรรม ด้านสังคมกับกลุ่มอาชีพที่ถือเกิดขึ้นใหม่ และด้านการศึกษาที่หลาย ๆ แห่งบรรจุหลักสูตร eSport เป็นวิชาหลัก เป็นต้น

ท้ายที่สุดนี้ คงเห็นแล้วว่า eSport นั้นถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเมืองได้จริง และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจเมืองมีการเติบโตย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองตามมา อย่างไรก็สำหรับไทยควรจะมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา eSport ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกอาชีพของเยาวชนมากขึ้น

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย: การใช้สื่อและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ในการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ที่มาข้อมูล

E-sports คืออะไร ? ข้อดี-ข้อเสียของอีสปอร์ต และ คุณสมบัตินักกีฬา E-sports

หนทางอีกไม่ไกล… เซี่ยงไฮ้ขึ้นแท่น “ศูนย์กลาง E-sport โลก”

ทำความรู้จักกับตลาด E-Sport โอกาสในการอัพเลเวลของภาคธุรกิจไทย

รู้จัก Katowice เมืองเล็กๆ ในโปแลนด์ที่เศรษฐกิจเติบโตได้ด้วย E-Sports


Contributor