คนเมือง สนามกีฬา สวนสาธารณะ และการออกกำลังกาย

21/06/2023

“ทำไมปัจจุบันเราต้องจ่ายเงินมากมายเพื่อแลกกับการบริการเพื่อสุขภาพ ทั้งที่เราควรจะมีพื้นที่สวนสาธารณะ สนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ” การออกกำลังกายในปัจจุบันนั้นมีความนิยมมากขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด ทำให้ผู้คนหันมาสนใจการดูแลตัวเองมากขึ้น แต่จากการสำรวจพฤติกรรมของผู้คนพบว่าในปี 2564 นั้นผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะนิยมการออกกำลังที่ฟิตเนส และที่บ้านตนเองเป็นส่วนใหญ่ แต่การออกกำลังกายที่ฟิตเนสนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้เห็นว่าพื้นที่สาธารณะนั้นมีไม่เพียงพอครอบคลุมพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย ทำให้ผู้คนหันไปเลือกการใช้ฟิตเนสและการออกกำลังกายที่บ้านเป็นส่วนมาก ดังนั้นควรจะมองหาโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ เพื่อสร้างทางเลือกในการออกกำลังกายมากขึ้น สถานที่การออกกำลังกับความนิยมในปัจจุบัน? พบว่า ผู้คนส่วนใหญ่เลือกการออกกำลังกายที่ฟิตเนสมากที่สุด คิดเป็น 63.4% โดยผู้คนส่วนใหญ่นั้นกลับมาสนใจการออกกำลังกายในฟิตเนสสูงจากช่วงก่อนโควิด-19 แพร่ระบาดอีกครั้ง รองลงมาคือบ้าน คิดเป็น 36.6% ซึ่งผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 จากที่เคยไปสวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเปลี่ยนมาเป็นการออกกำลังกายที่หน้าบ้านมากขึ้น (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2564) ข้อดีของการวิ่งที่ฟิตเนส และ สวนสาธารณะ โดยจะเป็นการเปรียบเทียบข้อดีสถานที่ระหว่างที่ฟิตเนสและที่สวนสาธารณะ ซึ่งประเภทของการออกกำลังกายจะเป็นการวิ่ง ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มาแรงในปัจจุบัน ข้อดีของการวิ่งในฟิตเนส 1. ความสะดวกสบาย 2. กำหนดการวิ่งได้ 3. ก้าวขาอัตโนมัติ ลดการออกแรง 4. ปลอดภัย ไร้คน เด็ก และรถ 5. บังคับตัวเองให้มีวินัยในการออกกำลังกาย ข้อดีของการวิ่งในสวนสาธารณะ 1. บรรยากาศที่ดีกว่า 2. พื้นที่ในการวิ่งแตกต่างกันไป […]

คุณค่าของเกม คุณค่าของเมือง เมื่อกีฬา E-Sport กลายเป็นอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง

16/06/2023

จากกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกปัจจุบันได้ดำเนินและนำพาการพัฒนาจากหลากหลายมิติให้มีความก้าวหน้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมวลมนุษย์มากขึ้น ทั้งจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ที่เกิดเป็นเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย หรือการเพิ่มประสิทธิภาพจากต้นทุนเดิมอุตสาหกรรมเดิม แม้กระทั่งการพัฒนาวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ แน่นอนว่าไทย ถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาและลงทุนด้านอุตสาหกรรมอย่างมหาศาล เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันได้มีการแบ่งกลุ่มของเศรษฐกิจออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า สภาพัฒน์ (จำแนกจากประเภทอุตสาหกรรม) ได้แก่ TAMI STEM FIRE เพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกและจดจำ ทั้งนี้ จากกระแสการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports ที่ถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบัน และสร้างอาชีพรูปแบบใหม่ให้กับสังคมอย่างมาก นอกเหนือจากนั้น กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports กำลังเดินหน้าเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่า New S-curve อันจะเป็นหนหางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในรูปแบบใหม่ของเมือง The Urbanis อยากจะชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports กับบทบาทใหม่ในการพัฒนาเมือง ในมิติของเศรษฐกิจที่คอยขับเคลื่อนเมืองมีทิศทางเป็นแบบใดได้บ้างในปัจจุบัน วิชา E-sport 101 ก่อนอื่นอยากจะพาผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักคำว่า กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports ที่กำลังเป็นคำยอดฮิตในสังคมปัจจุบัน eSport ย่อมาจาก […]