10 พื้นที่การเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมในย่านกะดีจีน-คลองสาน

05/04/2022

ทิศทางการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้น ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในระบบการศึกษาอีกต่อไป แต่ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้แบบสหศาสตร์ การเรียนรู้เชิงลึกและเชิงกว้าง ตลอดจนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน โดยเฉพาะการศึกษาและทำความเข้าใจในเชิงพื้นที่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที่สามารถเรียนรู้ผ่านสถานที่สำคัญร่วมกับคนในพื้นที่ได้ ย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นหนึ่งในย่านประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ชื่อว่าเป็นย่านแห่งความหลากหลาย ของมรดกวัฒนธรรมและผู้คนจาก 3 ศาสนา และ 4 ความเชื่อ ส่งผลให้ในพื้นที่มีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ถึง 121 รายการ กระจายอยู่ในพื้นที่ย่าน มรดกวัฒนธรรมในเชิงพื้นที่เหล่านี้ นอกจากจะมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแล้ว ยังมีความสำคัญในการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของย่านและเมือง ในการศึกษาและทำความเข้าใจ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คน ตั้งแต่ในอดีตที่เปลี่ยนผ่านมาสู่ปัจจุบันได้อย่างชัดเจน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชม 10 สถานที่สำคัญ อันเป็นพื้นที่เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมในย่านกะดีจีน – คลองสาน ดังนี้  1. วัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดรั้วเหล็ก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร […]