ผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบนฐานความรู้ ย่านกะดีจีน-คลองสาน

03/02/2023

หลายๆ คนคงรู้จักย่านกะดีจีน-คลองสาน กันอยู่แล้ว ในฐานะย่านที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยามาอย่างยาวนาน วันนี้ The Urbanis จะพาทุกคนไปรู้จักย่านนี้ให้มากขึ้นผ่านมุมมองการพัฒนาชุมชนบนฐานความรู้ จากเหล่าผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่ริมน้ำที่เป็นย่านที่มีศักยภาพและรายล้อมไปด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่สามารถมีองค์ความรู้ชุมชนเป็นของตนเอง จากการศึกษาของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง พบว่า ย่านกะดีจีน-คลองสาน มีสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ครอบคลุมพื้นที่มากถึงประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ย่าน (อ่านเพิ่มเติมได้ที่: รู้จักเมือง รู้จักย่านกะดีจีน-คลองสาน) สะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพของย่านกะดีจีน-คลองสาน ในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ จากการมีแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของเมือง มากไปกว่านั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้เองก็นำองค์ความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมกับนำความรู้มาพัฒนาชุมชน ก่อนอื่นขอแนะนำ 3 ผู้นำชุมชนและ 1 ลูกบ้าน ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน ผ่านองค์ความรู้และการประสานงานความร่วมมือ คุณปิ่น หรือ ปิ่นทอง วงษ์สกุล ประธานชุมชนกุฎีจีน ที่ทำหน้าที่นี้มากว่าเกือบ 10 ปี พี่ปิ่นเล่าว่าบทบาทหลักๆ ที่ตนรับผิดชอบคือคอยสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับคนในชุมชน รวมถึงคอยประสานงานกับลูกบ้าน ภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่ด้วยเช่นกัน “การทำงานทุกขั้นตอนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากคนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือหรือจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมที่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน”  เช่นเดียวกับ เฮียเซี๊ยะ สัมฤทธิ์ เอื้อโชติ ประธานชุมชนสวนสมเด็จย่า ที่บอกเปรียบตนเองเสมือนเป็นสื่อกลางในการพัฒนา เพราะต้องคอยทำหน้าที่ประสานทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน และเฮียล้าน วรชัย วิลาสรมณ์ ประธานชุมชนวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ที่มองบทบาทตนเองในฐานะประธานชุมชนไว้ว่า […]

10 พื้นที่การเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมในย่านกะดีจีน-คลองสาน

05/04/2022

ทิศทางการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้น ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในระบบการศึกษาอีกต่อไป แต่ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้แบบสหศาสตร์ การเรียนรู้เชิงลึกและเชิงกว้าง ตลอดจนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน โดยเฉพาะการศึกษาและทำความเข้าใจในเชิงพื้นที่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที่สามารถเรียนรู้ผ่านสถานที่สำคัญร่วมกับคนในพื้นที่ได้ ย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นหนึ่งในย่านประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ชื่อว่าเป็นย่านแห่งความหลากหลาย ของมรดกวัฒนธรรมและผู้คนจาก 3 ศาสนา และ 4 ความเชื่อ ส่งผลให้ในพื้นที่มีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ถึง 121 รายการ กระจายอยู่ในพื้นที่ย่าน มรดกวัฒนธรรมในเชิงพื้นที่เหล่านี้ นอกจากจะมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแล้ว ยังมีความสำคัญในการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของย่านและเมือง ในการศึกษาและทำความเข้าใจ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คน ตั้งแต่ในอดีตที่เปลี่ยนผ่านมาสู่ปัจจุบันได้อย่างชัดเจน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชม 10 สถานที่สำคัญ อันเป็นพื้นที่เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมในย่านกะดีจีน – คลองสาน ดังนี้  1. วัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดรั้วเหล็ก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร […]