การออกแบบเมืองเพื่อคนแก่


นิยายแห่งสองชรานคร : เราควรออกแบบเมืองเพื่อคนแก่ หรือเมืองเพื่อเตรียมคนให้แก่อย่างมีคุณภาพ?

เมื่อพูดถึง “เมือง” เราอาจจะนึกถึงความพลุกพล่านเร่งรีบของผู้คนหนุ่มสาววัยทำงานตามท้องถนน ขณะเดียวกัน ตัวละครหนึ่งที่เรามักมองข้ามก็คือ “ผู้สูงวัย” ที่ปัจจุบันโครงสร้างจำนวนประชากรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

ออกจาก “สุวรรณภูมิ” สู่ “สมรภูมิ” เมืองท่องเที่ยวเดินยาก สู่กับดักรายได้ท่องเที่ยวปานกลาง

ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมที่ติดอันดับโลกเป็นประจำทุกปี ล่าสุดปี 2019 ก็ติดอันดับ 2  แต่คำถามที่ต้องลองถามตัวเองก็คือ ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทย เราจะเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกแค่ไหน เพราะแค่ออกจาก “สุวรรณภูมิ” …

ไม่ใช่แก่เกินแกง แต่แก่เกินเมือง : ว่าด้วยเมือง ผู้สูงอายุ และอนาคต

มีไหม ใครแก่เกินอยู่ในเมือง? มีสิ… เมื่อคิดถึงเมือง ภาพที่ติดตามักเป็นถนนที่พลุกพล่าน ความเร่งรีบและตื่นตัว แต่ในทางตรงกันข้าม เมืองเป็นที่ๆ ว้าเหว่ที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุ ปัจจุบันความรู้สึกถูกตัดขาดออกจากสังคมภายนอกกลับกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ผู้สูงวัย …

 

Copyright © 2019. All rights reserved.

 

About Us | Advertise | Site Map | Contact

Powered by Magazine Builder