สังคมออนไลน์ เทคโนโลยีที่ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นเรื่องง่ายขึ้น

16/06/2023

ปัจจุบัน เมื่อกล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมของคนไทยในปัจจุบันนั้น ก็คงหนีไม่พ้น Facebook, Instagram, Twitter และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสื่อเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อระบบการสื่อสารอย่างมาก ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกัน สร้างความสัมพันธ์กันได้อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเวลา และสถานที่ นอกเหนือจากด้านการสื่อสารแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องเรียนออนไลน์ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือแม้กระทั่งตลาดนัดออนไลน์ ที่เป็นแหล่งรวมสินค้านานาชนิด สังคมออนไลน์ ทำได้มากกว่าแค่คุยกัน ที่มาภาพ Jonas Leupe เทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์เมืองอย่างเรา ๆ อย่างหนึ่งคือ สมาร์ทโฟน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าได้เปลี่ยนแปลงโลกแทบทุกแง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีสมาร์ทโฟน ช่วยให้การติดต่อสื่อสารของคนทำได้หลากหลายช่องทางและสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ผ่านการใช้งานสังคมออนไลน์หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน และแพร่หลายอย่างมากตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Line ที่เชื่อว่าแทบทุกคนจะต้องมีบัญชีผู้ใช้เป็นของตัวเอง จนกลายเป็นหนึ่งช่องทางหลักในการสื่อสารสำหรับคนไทยไปแล้ว เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สังคมออนไลน์ต่าง ๆ ก็มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น บางชนิดไม่ใช่แค่มีไว้เพียงแค่พูดคุยสนทนากัน แต่ยังสามารถแบ่งปันเรื่องราว ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเกิดเป็นพื้นที่ (space) สำหรับการทำกิจกรรมได้มากมาย การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้หลายคนตามไม่ทัน และอาจพลาดการเข้าถึง […]