Rattanakosin Henge มุมมองอัสดงสาธารณะจากเกาะรัตนโกสินทร์

16/04/2021

ภาพปกโดย donamtykl “There is nothing more musical than a sunset.” – Claude Debussy สโตนเฮนจ์ ไม่ใช่ “เฮนจ์” เดียวในโลก หากหลายเมืองทั่วโลกล้วนมีเฮนจ์เป็นของตัวเอง เพื่อส่งเสริมสุนทรียะ ความโรแมนติก และความคึกคักทางเศรษฐกิจ แล้วย่านท่องเที่ยวอันดับต้นของไทยอย่างย่านรัตนโกสินทร์จะมีเฮนจ์ได้บ้างหรือไม่? “Henge” มาจากคำว่า สโตนเฮนจ์ (stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ด้านสถาปัตยกรรมของโลก ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเดินทางของดวงอาทิตย์ ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นเครื่องคำนวนปฎิทินดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบัน henge เป็นการสร้างความจดจำของพื้นที่เชิงวัน เวลา และสถานที่ อีกทั้งยังเป็น destination ด้านการท่องเที่ยวที่แต่ละเมืองใช้เป็นจุดขายอีกด้วย เช่น Manhattan Henge เมืองแมนฮัตตัน สหรัฐฯ มีรูปแบบผังเมืองเป็นแบบกริด (grid plan) ซึ่งเป็นสันฐานเมืองที่มีโอกาสเกิด henge ได้มากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้พราะองศาของถนนจะต้องตรงกับองศาการตกของดวงอาทิตย์พอดี ประกอบกับการมี องค์ประกอบของเมือง (urban […]