ฝรั่งเศส


The Urban Green Jungle หลังคาคือสินทรัพย์ของเมือง

หลังคาสำคัญกับเมืองอย่างไร ? เมื่อปี 2015 สำนักข่าว The Guardian ของอังกฤษ เคยนำเสนอข่าวที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อนชิ้นหนึ่ง นั่นคือข่าวรัฐสภาฝรั่งเศสผ่านกฎหมาย …

มลพิษ รถเมล์ และไบค์เลนที่ไม่มีจริง : ประสบการณ์หลังอานของ “หนุ่มปารีส” ในกรุงเทพฯ

โนเอ้ (Noé) เป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรม ที่กำลังร่ำเรียนด้านการพัฒนาเมืองอยู่ที่เมืองลียงในฝรั่งเศส ที่นั่น เขาใช้จักรยานเป็นพาหนะประจำวัน เพราะจักรยานนั้นรวดเร็วและเป็นอิสระ ทั้งยังทำให้เขาสำรวจเมืองได้ถี่ถ้วนด้วย โนเอ้มองว่าจักรยานเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาเมือง แล้วโนเอ้ก็มาเมืองไทย …

 

Copyright © 2019. All rights reserved.

 

About Us | Advertise | Site Map | Contact

Powered by Magazine Builder