สุขสันต์วันเมืองโลก แด่กรุงเทพฯ ที่อาจไม่เหลือแผ่นดินให้สุขสันต์ในปี 2050

31 ตุลาคมของหลายคนคือวันฮัลโลวีน แต่สำหรับคนที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับเมือง 31 ตุลาคมของทุกปี คือ ‘วันเมืองโลก’ หรือ World Cities Day

ทุกปี แนวคิดหลักในการจัดงานวันเมืองโลกก็คือ Better City, Better Life เพราะ “เมืองที่ดี” กับ “ชีวิตที่ดี” คือเป้าหมายการพัฒนาเมืองของผู้บริหารเมืองทุกเมือง เป็นความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาด และเป็นฝันอันสูงสุดของการดำรงชีวิตในเมืองของคนทุกคนเช่นกัน 

ย้อนไปเมื่อปลายปี 2013 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญสากลนี้ เพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงสถานการณ์การกลายเป็นเมือง (Urbanization) ทั่วโลก 

UN-Habitat เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชากรโลกมากกว่าครึ่งอาศัยในเมือง  และคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 ประชากรกว่า ⅔ ของโลกหรือกว่า 2,600 ล้านคนจะตั้งถิ่นฐานในเขตเมือง โดยทวีปแอฟริกาและเอเชียจะมีอัตราการขยายตัวเป็นเมืองมากกว่าทวีปใดๆ ในโลก จึงไม่แปลกเลยหาก Urbanization จะเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่งในโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเรียกว่าเป็น “ศตวรรษเมือง” (Urban Century) ก็ได้

แต่คำถามก็คือ ในภาวะที่ Urbanization กำลังเฟื่องฟู ด้านกลับของเหรียญคือปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมือง จะไม่ทวีขึ้นตามไปด้วยหรอกหรือ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านที่พักอาศัย สิ่งแวดล้อม วิกฤตด้านภูมิอากาศ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงทางอาหาร การศึกษา การจ้างงาน ความปลอดภัย ทรัพยากรทางธรรมชาติ ฯลฯ 

เมื่อเร็วๆ นี้ The New York Times เพิ่งเผยแพร่บทความ อ้างอิงผลการการศึกษาของ Climate Central ซึ่งตีพิมพ์ล่าสุดในวารสาร Nature Communication ระบุว่า ภายในปี 2050 สถานการณ์ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเมืองชายฝั่งทะเลทั่วโลกรุนแรงกว่าการประเมินเดิม 3 เท่า พูดง่ายๆ ก็คือ “เมือง” ที่ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า 150 ล้านคน กำลังจะจมอยู่ใต้น้ำ โดยแผนที่ของกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย – ก็ถึงขั้นปรากฏเป็นภาพปกของบทความดังกล่าว

แน่นอน – กรุงเทพฯ ไม่รอดพ้นการจมน้ำ!

ภาพที่วิเคราะห์โดยนวัตกรรมประดิษฐ์ หรือ AI ของ Climate Central สหรัฐฯ อันเป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยความเปลี่ยนแปลงของโลกจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ในปี 2050 กรุงเทพฯ และเมืองในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนกลางจะจมอยู่ใต้น้ำ ทะเลอ่าวไทยจะกลืนพื้นที่ผิวดินเดิมมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างเห็นได้ชัด 

ผลการศึกษาระบุว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพฯ จะส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 10 ล้านคน ไม่ใช่ 1 ล้านคนตามที่เคยคาดการณ์ไว้เดิม ทว่า 10 ล้านคน คือ ตัวเลขประชากรที่อาศัยในปัจจุบัน ยังไม่รับรวมประชากรในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ Urbanization 

ในปี 2050 มีการคาดการณ์อนาคตประชากรไทยว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้น 11 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 73 จะกลายเป็น “คนเมือง” ดังนั้น หากเมืองหลวงซึ่งกระจุกตัวไปด้วยผู้คน โอกาส และการพัฒนาอย่างรอบด้าน (มากกว่าทุกเมืองในประเทศหลายเท่าตัว) ต้องจมอยู่ใต้น้ำโดยที่เมืองยังไร้แผนรับมือและบริหารจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมองไกลไปถึงอนาคตในอีก 30 ปีข้างหน้าแล้วละก็ คงคาดเดาไม่ยากว่า “เมือง” และ “คน” ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างจะลงเอยเช่นไร

วันเมืองโลกประจำปี 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนแปลงโลก: นวัตกรรมกับชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อคนรุ่นถัดไป” (ถ้าบริบทไทยหน่อยคงต้องแปลว่า เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต) คำขวัญดังกล่าวชวนให้คิดถึงผลการศึกษาของของ Climate Central โดยใช้นวัตกรรมปัญหาประดิษฐ์ ช่วยกระตุกให้เมืองใหญ่ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจต่อปัญหาระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากวิกฤตโลกร้อน 

คำถามก็คือ ในเมื่อมีผลวิจัยยืนยันชัดเจนว่าอีกไม่กี่สิบปี เมืองหลวงของประเทศไทยมีโอกาสจมอยู่ใต้น้ำ เราจะหาวิธีร่วมกันเพื่อป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหา “เมืองจมน้ำ” ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยอย่างไรไหม

ก่อนที่เมื่อถึงวันเมืองโลกในปี 2050 จะไม่มีทั้ง “เมือง” และ “ชีวิต” เหลือไว้ให้ศึกษาเตรียมการอีกต่อไป

อ้างอิง
Rising Seas Will Erase More Cities by 2050, New Research Shows, The New York Times
Rising sea levels on track to destroy the homes of 300 million people by 2050, CBS News
World Cities Day 31 October 2018: Notes and Theme, TNPSC LINK
New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding, Nature Communications
World Cities Day, UN-Habitat
Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง, สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.

 

About Us | Advertise | Site Map | Contact

Powered by Magazine Builder
Bitnami